Dome of Visions Stockholm vid KTH

Programförklaring

Framtidens hållbara samhälle kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Dome of Visions är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas.

”Dome of Visions har betytt väldigt mycket för KTH. För forskarna har det varit nytt att hamna på en arena där man kanske inte brukar vara annars, där man integreras tvärvetenskapligt med andra områden.”

Åsa Ankarcrona
Kommunikationschef KTH

”Att skapa en sån här mötesplats tillsammans med KTH, så att vi kan få hit forskare och kulturpersonligheter för att diskutera samhällsutveckling, det är precis vad vi behöver för att också förnya oss själva.”

Christina Lindbäck
Hållbarhetschef NCC

”Dome of Visions har betytt väldigt mycket för KTH. För forskarna har det varit nytt att hamna på en arena där man kanske inte brukar vara annars, där man integreras tvärvetenskapligt med andra områden.”

Åsa Ankarcrona
Kommunikationschef KTH

Urban Diversity

Mångfalden slår ut enfalden och är lika viktig i naturen som i kulturen. Dome of Visions avslutade sitt gästspel på KTH genom att fira mångfalden, kunskapen och framtidens visioner.

Yoga i Dome of Visions

Den 21 juni firade vi Internationella Yogadagen i Dome of Visions. Yogaläraren Anna Hultman gästade oss från Singapore och guidade oss genom ett dynamiskt yogapass på temat Urban diversity.

Jämställdhet i byggbranschen

Byggbranschen har en rejäl utmaning när det gäller jämställdheten. Vad händer på området – och vad borde hända? Vad gör andra branscher som har en liknande utmaning? I ett fullsatt seminarium i Dome of Visions gick startskottet för ett intensifierat arbete för jämställdhet och mångfald.

”Börja ta steg för steg och inse att det handlar om både ekonomi och kompetens.”

Catharina Elmsäter-Svärd
VD Sveriges Byggindustrier

Yoga i Dome of Visions

Den 21 juni firade vi Internationella Yogadagen i Dome of Visions. Yogaläraren Anna Hultman gästade oss från Singapore och guidade oss genom ett dynamiskt yogapass på temat Urban diversity.

Seminariemaraton på KTH

100 talare från KTH talade om tio olika ämnesområden dygnet runt i 50 timmar. Målgången skedde på 100-årsdagen av KTH:s invigning 1917. Under dessa dygn tittade vi bland annat ut i rymden samt diskuterade hur vi kan lösa bostadssituationen och skapa en hållbar framtid.

Enriched by Earth

Under temat Enriched by earth letade vi alternativen och rörde oss horisontellt längs marken. Hur använder vi mark och land på ett hållbart sätt? Hur ser det ut under markytan? Går det att utvinna det som finns där på ett hållbart sätt? Och hur ser egentligen staden ut under ytan

VR Sci Film Festival

Den första internationella vetenskapliga VR-festivalen anordnades av KTH, och var öppen för både studenter och andra invånare i staden.
I Dome of Visions visades fler än 30 VR-filmer om vetenskap och teknik för besökarna, som hade individuella VR-headset. Parallellt hölls föreläsningar och workshops i KTH:s lokaler på samma teman. Evenemanget var mycket populärt och gav besöksrekord i Dome of Visions – 1139 besökare på samma dag!

Nationell cykelstrategi lanserades

Dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) valde Dome of Visions för den historiska presentationen av Sveriges första beslutade nationella cykelstrategi. Tillsammans med representanter för arkitekter, kommuner och intresseorganisationer, deltog Svante Hagman från NCC, som näringslivets representant i pressmötet.

VR Sci Film Festival

Den första internationella vetenskapliga VR-festivalen anordnades av KTH, och var öppen för både studenter och andra invånare i staden.
I Dome of Visions visades fler än 30 VR-filmer om vetenskap och teknik för besökarna, som hade individuella VR-headset. Parallellt hölls föreläsningar och workshops i KTH:s lokaler på samma teman. Evenemanget var mycket populärt och gav besöksrekord i Dome of Visions – 1139 besökare på samma dag!

Studenter visade sina visioner för KTH:s Campus år 2050

Evenemanget var en del i kursen “Transdisciplinary Approaches for Systems Innovations” vid KTH:s Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED) I samarbete med Smart Spaces research group at the Department of Architecture and Department of Media Technology and Interaction Design. Studenterna fick en utmaning: att designa innovative planer för KTH:s Campus 2050.

Adapting to Temperature

Hösten 2015 beslutade FN:s klimatmöte att klimatförändringarna inte ska passera en uppvärmning på 2 grader. Hur ska vi nå dit? Hur kommer klimatförändringarna att påverka vårt samhälle?
Vårt tema Adapting to Temperature handlade om hur vi anpassar oss till kyla och värme, och hur vi kan förhålla oss till klimatförändringarna.

Changing what we eat

The Food Climate research Network vid University of Oxford var värd för ett evenemang i Dome of Visions i samband med Nobelveckan, där de förde samman forskare, konstnärer, kockar och matproducenter för ett samtal kring hur vi kan ändra våra matvanor för att bidra till en mer hållbar framtid. Medvärdar var SLU Future Agriculture, Dome of visions, KTH och Art and Science Initiative.

Ljuskonst lyste upp Dome of Visions

Konstnären Katarina Löfström uppförde tillsammans med studenter från KTH en unik ljusinstallation i taket på Dome of Visions.
Arbetet utgick från att skapa ett tredimensionellt videoverk med hjälp av enkla material som garntråd, tejp och projektor. Katarina Löfström har tidigare utfört flera offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, men även internationellt.

Changing what we eat

The Food Climate research Network vid University of Oxford var värd för ett evenemang i Dome of Visions i samband med Nobelveckan, där de förde samman forskare, konstnärer, kockar och matproducenter för ett samtal kring hur vi kan ändra våra matvanor för att bidra till en mer hållbar framtid. Medvärdar var SLU Future Agriculture, Dome of visions, KTH och Art and Science Initiative.

Inclusive City Academy

NCC:s tävling Inclusive City Academy har ett krävande upplägg: Under 36 timmar fick tio utvalda studenter i lag om tre ta sig an en konkret hållbarhetsutmaning. Uppgiften var att ge förslag på verktyg för en medborgardialog som gör det enklare för medborgare/boende att vara delaktiga samt kan involvera fler personer och nya grupper.

Challenged by Water

Vatten är förutsättningen för allt liv. Men klimatförändringar med stigande havsnivåer och häftiga stormar innebär att stora vattenmassor hotar de som lever nära vatten. Torka och minskad nederbörd gör vattnet till en bristvara. Förutsättningarna för allt liv förändras. Vattnet är en utmaning, men också en tillgång.

Enabling Technology for Smart Sustainable Cities

Den snabba urbaniseringen är en global trend och den är kombinerad med snabb befolkningsökning och klimatförändringar. Det skapar enorma utmaningar.
Livsmedelsproduktionen kommer att behöva effektiviseras och bli mer klimatsmart.
Dome of Visions bjöd tillsammans med NCC och KTH i samarbete med Plantagon International Association in till ett spännande seminarium om hur tekniska lösningar kan utveckla framtidens smarta och hållbara städer.

Ekologisk cirkus i Dome of Visions

Erik Åberg och Jay Gilligan framförde en föreläsning och performance under rubriken The Evolution of Concepts. Dessutom arbetade studenter från DOCH, Dans- och cirkushögskolan, i Dome of Visions tillsammans med lärarna och artisterna Ivar Heckscher och Marie-Andrée Robitaille. De tog sig an Dome of Visions rum och arkitektur och skapade en ny föreställning med inriktning på hållbart tänkande och ekologi.

Enabling Technology for Smart Sustainable Cities

Den snabba urbaniseringen är en global trend och den är kombinerad med snabb befolkningsökning och klimatförändringar. Det skapar enorma utmaningar.
Livsmedelsproduktionen kommer att behöva effektiviseras och bli mer klimatsmart.
Dome of Visions bjöd tillsammans med NCC och KTH i samarbete med Plantagon International Association in till ett spännande seminarium om hur tekniska lösningar kan utveckla framtidens smarta och hållbara städer.

Varför forska?

Vad har forskning för betydelse idag och hur attraktivt är det egentligen att välja en karriär som forskare? Och varför är andelen kvinnor så låg? Företagen, akademien och forskarna själva diskuterade forskningens nytta, varför så få kvinnor forskar idag samt hur vi kan få mer, och mer synlig forskning som präglas av mångfald.

Empowered by the City

Urbaniseringen är stark världen över och väldigt tydlig i Sverige. I Stockholm ställs vi inför utmaningen hur vi ska kunna skapa en stad och ett samhälle för alla där ledord som hållbarhet, jämlikhet, ekologi, trivsel går hand i hand med byggande och utveckling.

Shelter for all

Dome of Visions lanserade tävlingen Shelter for all – en arkitekturtävling där målet var att skapa nya boenden för insekter i staden. Ludvig Hofsten, som studerade sitt sista år på LTH, Lunds Tekniska högskola, vann med sitt förslag Hangout Habitat.

Gerhard Eckel: Rattling the Dome

Med sin installation Rattling the Dome lät Gerhard Eckel oss uppleva Dome of Visions på ett helt nytt sätt. Med hjälp av ett stort antal datorstyrda hammare utplacerade på olika håll i lokalen förvandlades byggnaden till ett instrument. Varje hammare kunde styras individuellt och kraften i slagen, tempot och rytmen varieras.
Allt styrdes av en algoritm och helheten beskrivs som ”organiserade oljud” som upplevdes olika beroende på var i Dome of Visions man befann sig.
Under hösten 2017 kompletterades installationen med webbsidan The Rattler, som lät besökarna själva styra installationens hammare.

Shelter for all

Dome of Visions lanserade tävlingen Shelter for all – en arkitekturtävling där målet var att skapa nya boenden för insekter i staden. Ludvig Hofsten, som studerade sitt sista år på LTH, Lunds Tekniska högskola, vann med sitt förslag Hangout Habitat.

Sportlov med Strawbees

Hur kommer framtidens städer att se ut, och hur ska vi bygga dem? Tillsammans med sportlovslediga barn byggde vi med Strawbees och lät barnen blicka framåt och skapa utifrån frågan: Hur tror du att Stockholm ser ut 2050?

Energised by Nature

Energised by Nature handlade om ekologi och grön energi. Det finns forskare som menar att vi kan lära mycket mer av naturen än vi förstår. Evolutionen har utvecklat fantastiska material och komplexa system som är värda att kartlägga och kopiera. Modern nanoteknologi gör det möjligt att härma naturens material och dess egenskaper. Temat handlade också om maten. Vad skulle det innebära att leva i en byggnad som Dome of Visions och vad går att odla i en sådan miljö?

Michael Palwyn – Designing with nature

Arkitekten och visionären Michael Pawlyn illustrerar genom sina projekt hur naturen kan ge inspiration och vägledning till en hållbar framtid. I Dome of Visions presenterade han ett nytt koncept för en kontorsbyggnad, en radikal design för ett datacenter som behöver extremt lite energi jämfört med dagens anläggningar och det ambitiösa Sahara Forest Project.
Michael Palwyn har beskrivits som en pionjär inom biomimicry. Han har föreläst världen över på temat innovativ hållbarhet och 2011 sällade han sig till den exklusiva skara av arkitekter som fått möjlighet att få en föreläsning publicerad på TED.com.

Att bygga i trä

Under en hel temavecka var skogen i fokus i Dome of Visions. Veckan producerades i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli, och seminarier hölls om bland annat framtidens materialmöjligheter med skogen som råvara. Dessutom var det vernissage för konstverket När träden sover/subtraktion och Ur askan/Unverwüstbarkeit av Ebba Bohlin och Henrik Frisk.

Michael Palwyn – Designing with nature

Arkitekten och visionären Michael Pawlyn illustrerar genom sina projekt hur naturen kan ge inspiration och vägledning till en hållbar framtid. I Dome of Visions presenterade han ett nytt koncept för en kontorsbyggnad, en radikal design för ett datacenter som behöver extremt lite energi jämfört med dagens anläggningar och det ambitiösa Sahara Forest Project.
Michael Palwyn har beskrivits som en pionjär inom biomimicry. Han har föreläst världen över på temat innovativ hållbarhet och 2011 sällade han sig till den exklusiva skara av arkitekter som fått möjlighet att få en föreläsning publicerad på TED.com.

Digital Storytelling

Hur kan nyheter förmedlas med hjälp av ny teknik i framtiden? Hur kan framtidens digitala berättande se ut? Studenter från Medieteknikprogrammet på KTH och studenter på Journalistikprogrammet vid Stockholms universitet arbetade tillsammans fram koncept kring framtidens berättande. Vi fick ta del av dessa lösningar, samt träffa ett antal svenska medieföretag som presenterade sitt arbete med framtidens berättande.

Influenced by Space

Från rymden får vi perspektiv och kan förstå hur vi kan använda planetens resurser. I ett längre perspektiv finns idén om att etablera ett liv på månen eller mars. Dome of Visions öppnade med en temaperiod om oändligheten.

Dome of Visions invigdes

Dome of Visions öppnade för allmänheten i september 2015. NCC:s vd Peter Wågström och KTH:s rektor Peter Gudmundson planterade tillsammans ett träd för att markera starten på det nya samarbetet.

100 astronauter rymdes i Dome of Visions

Dome of Visions öppnade med en rivstart – redan dagen efter öppningsceremonin fylldes byggnaden av 100 astronauter som samlades för en rymdkonferens. Svenske astronauten Christer Fuglesang höll öppningstalet och invigde samtidigt utställningen Influenced by space.

Dome of Visions invigdes

Dome of Visions öppnade för allmänheten i september 2015. NCC:s vd Peter Wågström och KTH:s rektor Peter Gudmundson planterade tillsammans ett träd för att markera starten på det nya samarbetet.

Ljusfestival

En hel vecka ägnades åt ljusets betydelse inom olika områden: ny belysningsteknik för att sänka energiförbrukningen, ljusets roll för hälsan och i arkitektur och byggande med mycket mer. Aktuell forskning presenterades av experter och forskare från KTH och Energimyndigheten.

Byggnaden

Dome of Visions är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar.

Inspirationen till Dome of Visions

Inspirationen till Dome of Visions är hämtad från den mytomspunne uppfinnaren och arkitekten Richard Buckminster Fuller, och hans idé om den geodetiska kupolen.
Arkitekt Kristoffer Tejlgaard hade också intentionen att bygga så resurseffektivt som möjligt. Därför går beståndsdelarna i Dome of Visions att ta isär och bygga ihop. Alla material i Dome of Visions är också biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara.

Den inre byggnaden

Dome of Visions inre byggnad har skapats av arkitektstudenten Stefania Dinea som vann en tävling på Arkitekturskolan vid KTH våren 2015. Byggnaden har inspirerats av dataspelet Minecraft.

”Med inspiration hämtad från Minecraft ger den förändringsbara strukturen löften om pragmatiskt medskapande av ett pågående experiment anpassat till framtida utmaning.”

Ur juryns motivering

Inspirationen till Dome of Visions

Inspirationen till Dome of Visions är hämtad från den mytomspunne uppfinnaren och arkitekten Richard Buckminster Fuller, och hans idé om den geodetiska kupolen.
Arkitekt Kristoffer Tejlgaard hade också intentionen att bygga så resurseffektivt som möjligt. Därför går beståndsdelarna i Dome of Visions att ta isär och bygga ihop. Alla material i Dome of Visions är också biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara.

Forskning pågår

Ett annat syfte med Dome of Visions har varit att förvärva kunskap om hur ett mer säsongsbetonat och energieffektivt inomhusklimat fungerar.
Därför har forskare från KTH bland annat att följt och mätt inomhusklimatet, akustiken och koldioxidkoncentrationen under projektets gång.