Dome of Visions / Adapting to Temperature

Adapting to Temperature

Hösten 2015…

…beslutade FN:s klimatmöte att klimatförändringarna inte ska passera en uppvärmning på 2 grader. Hur ska vi nå dit? Hur kommer klimatförändringarna att påverka vårt samhälle?
Vårt tema Adapting to Temperature handlade om hur vi anpassar oss till kyla och värme, och hur vi kan förhålla oss till klimatförändringarna.

Changing what we eat

The Food Climate research Network vid University of Oxford var värd för ett evenemang i Dome of Visions i samband med Nobelveckan, där de förde samman forskare, konstnärer, kockar och matproducenter för ett samtal kring hur vi kan ändra våra matvanor för att bidra till en mer hållbar framtid. Medvärdar var SLU Future Agriculture, Dome of visions, KTH och Art and Science Initiative.

Läs mer på beyondconstruction.se:

Ljuskonst lyste upp Dome of Visions

Konstnären Katarina Löfström uppförde tillsammans med studenter från KTH en unik ljusinstallation i taket på Dome of Visions.
Arbetet utgick från att skapa ett tredimensionellt videoverk med hjälp av enkla material som garntråd, tejp och projektor. Katarina Löfström har tidigare utfört flera offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, men även internationellt.

Se filmen från vernissagen av ljuskonstverket.

Feministisk och hållbar stadsplanering

I två dagar fylldes Dome of Visions med samtal om hur feministisk stadsplanering kan göra skillnad. Städer och förorter är av tradition ofta planerade och byggda av män, för män och en viss livsstil. Men många offentliga platser är inte trygga eller tillgängliga för alla invånare.

Under seminarierna bidrog 17 föreläsare – allt från arkitekter, stadplanerare, forskare, till journalister och invånare, konstnärer och affärsutvecklare – till paneldiskussioner, visioner men också konkreta exempel på förändringsprojekt.

Läs mer på ncc.se

Inclusive City Academy

NCC:s tävling Inclusive City Academy har ett krävande upplägg: Under 36 timmar fick tio utvalda studenter i lag om tre ta sig an en konkret hållbarhetsutmaning. Uppgiften var att ge förslag på verktyg för en medborgardialog som gör det enklare för medborgare/boende att vara delaktiga samt kan involvera fler personer och nya grupper.

Läs mer om tävlingen och vinnarna på beyondconstruction.se

”Vi kommer att föra samrådsprocessen till Fittja, snarare än ta Fittja till samrådet, och bygga på levnadsytorna mellan husen för att underlätta för människor att mötas”

Åsa Östman
samhällsbyggnad, byggprojektledning

Letters from heaven

En exklusiv utställning med den japanska fysikern Ukichiro Nakayas bilder av snökristaller och av gnistor som bildas av statisk elektricitet. Utställningen visades på Dome of Visions och på KTH ENERGISCENEN c/o R1, och det var första gången som Ukichiro Nakayas arbete presenterades i ett större sammanhang i Sverige.

Digitaliseringen av staden och byggandet

Många pratar om digitaliseringen av byggande, byggprocessen och städerna – men vad menas egentligen? Vi tar reda på vilka samhällsutmaningar som digitaliseringen kan vara svaret på och spanar framåt för att se hur byggandet kan bli bättre förankrat, snabbare och mer miljövänligt av digitaliseringen. Medverkar gör Jan Byfors, CTO för NCC, Staffan Ingvarsson, VD för STOKAB (Stockholms fibernät mm) och Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Programledare är Per Ankersjö.

Changing what we eat

The Food Climate research Network vid University of Oxford var värd för ett evenemang i Dome of Visions i samband med Nobelveckan, där de förde samman forskare, konstnärer, kockar och matproducenter för ett samtal kring hur vi kan ändra våra matvanor för att bidra till en mer hållbar framtid. Medvärdar var SLU Future Agriculture, Dome of visions, KTH och Art and Science Initiative.

Läs mer på beyondconstruction.se:

Feministisk och hållbar stadsplanering

I två dagar fylldes Dome of Visions med samtal om hur feministisk stadsplanering kan göra skillnad. Städer och förorter är av tradition ofta planerade och byggda av män, för män och en viss livsstil. Men många offentliga platser är inte trygga eller tillgängliga för alla invånare.

Under seminarierna bidrog 17 föreläsare – allt från arkitekter, stadplanerare, forskare, till journalister och invånare, konstnärer och affärsutvecklare – till paneldiskussioner, visioner men också konkreta exempel på förändringsprojekt.

Läs mer på ncc.se

Letters from heaven

En exklusiv utställning med den japanska fysikern Ukichiro Nakayas bilder av snökristaller och av gnistor som bildas av statisk elektricitet. Utställningen visades på Dome of Visions och på KTH ENERGISCENEN c/o R1, och det var första gången som Ukichiro Nakayas arbete presenterades i ett större sammanhang i Sverige.