Dome of Visions / Byggnaden

Byggnaden

Dome of Visions…

…är en kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar för att kunna vara självförsörjande på det gröna.

Inspirationen

Inspirationen till Dome of Visions är hämtad från den mytomspunne uppfinnaren och arkitekten Richard Buckminster Fuller (1895 -1983). Hans arbeten har väckt stor uppmärksamhet och använts i alla möjliga sammanhang världen över.

En av Fullers mest kända idéer är den geodetiska kupolen. En geodetisk kupol sätts samman enligt en geometriformel där man bygger upp en sfär med trianglar. Trots låg vikt och stor innesluten volym, är konstruktionen extremt stark. Till skillnad från traditionella hus blir ett kupolhus starkare ju större de blir. Ytterligare en fördel är att energianvändningen blir mer effektiv.

Arkitekten

Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fuller när han ritade Dome of Visions i Danmark och Sverige, där de har väckt stor uppmärksamhet.

Tejlgaards intention har varit att bygga så resurseffektivt som möjligt.
Beståndsdelarna i Dome of Visions går att ta isär och bygga ihop. Tillsammans bildar de ett klimatskal som är vattentät med goda isolerande egenskaper.

Han anpassade också fasaden efter vårt nordiska klimat, till exempel att snö belastar byggnaden på vintern. Sommarens varma klimat bjöd på andra utmaningar. Det livsnödvändiga insläppet av frisk luft hanteras med hjälp av öppningar i taket som manövreras med hjälp av små motorer. När det var dags för Dome of Visions att flytta från Stockholm kunde byggnaden återvinnas.

Materialen

Alla material i Dome of Visions är biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara – till 100 procent.
…basen består av 65 ton massivt trä.
…fasaden har tillverkats av 145 plattor av 6 millimeters polykarbonatplast.
…stommen hålls upp med hjälp av 316 balkar och 238 spännband.
…bygganden hålls ihop med hjälp av 7 500 skruvar varav 3 500 sitter i fasaden.

Balkarna är gjorda av bok som är ett av de starkaste byggnadsmaterialen som finns. Den inre byggnaden består av massiv gran från skogarna i Västerbotten. Allt trä kommer från certifierad skogshantering där man planterar fler träd än man hugger ned.

Den inre byggnaden

Dome of Visions inre byggnad har skapats av arkitektstudenten Stefania Dinea som vann en tävling på Arkitekturskolan vid KTH våren 2015. Byggnaden har inspirerats av Minecraft och ger rum för två möteslokaler.

Motiveringen till det vinnande bidraget:
”Genom att bemöta det faktum att städerna växer och befinner sig i en ständig process av förändring, använder det vinnande projektet byggarbetsplatsen som ett tillfälligt skyltfönster för hållbart byggande och social medvetenhet. Med inspiration hämtad från Minecraft ger den förändringsbara strukturen löften om pragmatiskt medskapande av ett pågående experiment anpassat till framtida utmaning. Vi i juryn ser fram emot att se ”Everchange Module” anpassad till Dome of Visions på ett lekfullt och utmanande sätt.”
Karolina Keyzer, Stadsarkitekt

Experimentell stadsodling

I Dome of Visions skapades en experimentell miljö för stadsodling, där man har testat olika växtarter, teknologi och innovationer tillsammans med Plantagon och Vertical Plants System.

Den ätbara aspekten har till stor del styrt valet av växtarter. Bland träden fanns fruktträd som till exempel äpple, plommon och aprikos. I planteringslådorna återfanns örter, grönsaker och bär.

Hur fungerar en stadsodling året om i en klimatskyddad miljö? Kan stadsodling föda en växande urban befolkning? Ökar stadsodling människors livskvalitet? Det är några av frågorna Dome of Visions bidragit till att besvara genom att odla, mäta och bjuda in till diskussion i en inspirerande miljö.

Forskning pågår

Ett annat syfte med Dome of Visions är att förvärva kunskap om hur ett mer säsongsbetonat och energieffektivt inomhusklimat fungerar. Därför har forskare bland annat att följt och mätt inomhusklimatet, akustiken och koldioxidkoncentrationen under projektets gång.

Ett delsyfte med forskningen var att ge en bild av sfäriska byggnaders förmåga att fungera som ett säsongsberoende energieffektivt ”tredje rum” – ett rum som i princip bara värms upp av solen, värmen från den tekniska utrustningen och av människorna som vistas där.

Inspirationen

Inspirationen till Dome of Visions är hämtad från den mytomspunne uppfinnaren och arkitekten Richard Buckminster Fuller (1895 -1983). Hans arbeten har väckt stor uppmärksamhet och använts i alla möjliga sammanhang världen över.

En av Fullers mest kända idéer är den geodetiska kupolen. En geodetisk kupol sätts samman enligt en geometriformel där man bygger upp en sfär med trianglar. Trots låg vikt och stor innesluten volym, är konstruktionen extremt stark. Till skillnad från traditionella hus blir ett kupolhus starkare ju större de blir. Ytterligare en fördel är att energianvändningen blir mer effektiv.

Materialen

Alla material i Dome of Visions är biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara – till 100 procent.
…basen består av 65 ton massivt trä.
…fasaden har tillverkats av 145 plattor av 6 millimeters polykarbonatplast.
…stommen hålls upp med hjälp av 316 balkar och 238 spännband.
…bygganden hålls ihop med hjälp av 7 500 skruvar varav 3 500 sitter i fasaden.

Balkarna är gjorda av bok som är ett av de starkaste byggnadsmaterialen som finns. Den inre byggnaden består av massiv gran från skogarna i Västerbotten. Allt trä kommer från certifierad skogshantering där man planterar fler träd än man hugger ned.

Experimentell stadsodling

I Dome of Visions skapades en experimentell miljö för stadsodling, där man har testat olika växtarter, teknologi och innovationer tillsammans med Plantagon och Vertical Plants System.

Den ätbara aspekten har till stor del styrt valet av växtarter. Bland träden fanns fruktträd som till exempel äpple, plommon och aprikos. I planteringslådorna återfanns örter, grönsaker och bär.

Hur fungerar en stadsodling året om i en klimatskyddad miljö? Kan stadsodling föda en växande urban befolkning? Ökar stadsodling människors livskvalitet? Det är några av frågorna Dome of Visions bidragit till att besvara genom att odla, mäta och bjuda in till diskussion i en inspirerande miljö.