Dome of Visions / Challenged by Water

Challenged by Water

Vatten är förutsättningen…

…för allt liv. Men klimatförändringar med stigande havsnivåer och häftiga stormar innebär att stora vattenmassor hotar de som lever nära vatten. Torka och minskad nederbörd gör vattnet till en bristvara. Förutsättningarna för allt liv förändras. Vattnet är en utmaning, men också en tillgång.

Grundvatten och geoteknik

Geotekniker och geohydrologer har ofta svårt att se varandras aspekter i grundvattenfrågor. I ett försök att skapa större förståelse och möjlighet att nätverka över fackgränser bjöd SGF, IAH och KTH in till ett gemensamt seminarium om grundvatten.

Cykeldagar

Inför cykeltävlingen Velothon Stockholm genomfördes cykeldagar i Dome of Visions. Hur ska framtidens cykelvänliga stad utformas? Går det att leva utan bil i Stockholm? Vad betyder det för hälsan att börja cykla till jobbet och affären? Under två dagar fylldes Dome of Visions med föreläsningar och inspiration.

Ekologisk cirkus i Dome of Visions

Erik Åberg och Jay Gilligan framförde en föreläsning och performance under rubriken The Evolution of Concepts. Dessutom arbetade studenter från DOCH, Dans- och cirkushögskolan, i Dome of Visions tillsammans med lärarna och artisterna Ivar Heckscher och Marie-Andrée Robitaille. De tog sig an Dome of Visions rum och arkitektur och skapade en ny föreställning med inriktning på hållbart tänkande och ekologi.

Enabling Technology for Smart Sustainable Cities

Den snabba urbaniseringen är en global trend och den är kombinerad med snabb befolkningsökning och klimatförändringar. Det skapar enorma utmaningar.
Livsmedelsproduktionen kommer att behöva effektiviseras och bli mer klimatsmart.
Dome of Visions bjöd tillsammans med NCC och KTH i samarbete med Plantagon International Association in till ett spännande seminarium om hur tekniska lösningar kan utveckla framtidens smarta och hållbara städer.

Water and Health – Do we Dare Drink the Water?

Forskare, beslutsfattare och experter samlades till en diskussion om vattenkvalitet och hälsa.
Seminariet anordnades av KTH Water Centre och SIANI:s expertgrupp “Linkages between water, sanitation and food production for food and nutrition security” och var det första i en serie seminarier om vatten.

Stadspodden

Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog i sin första stora intervju om hållbar stadsutveckling. Bland annat berättade hon om sin syn på de nya förslagen i bostadspolitiken. Du får också höra om hur Brexit kan påverka EU:s miljöpolitik och hur miljöminister Skog tänker arbeta för att städer lättare ska kunna gå före på miljöområdet.

Varför forska?

Vad har forskning för betydelse idag och hur attraktivt är det egentligen att välja en karriär som forskare? Och varför är andelen kvinnor så låg? Företagen, akademien och forskarna själva diskuterade forskningens nytta, varför så få kvinnor forskar idag samt hur vi kan få mer, och mer synlig forskning som präglas av mångfald.

Grundvatten och geoteknik

Geotekniker och geohydrologer har ofta svårt att se varandras aspekter i grundvattenfrågor. I ett försök att skapa större förståelse och möjlighet att nätverka över fackgränser bjöd SGF, IAH och KTH in till ett gemensamt seminarium om grundvatten.

Ekologisk cirkus i Dome of Visions

Erik Åberg och Jay Gilligan framförde en föreläsning och performance under rubriken The Evolution of Concepts. Dessutom arbetade studenter från DOCH, Dans- och cirkushögskolan, i Dome of Visions tillsammans med lärarna och artisterna Ivar Heckscher och Marie-Andrée Robitaille. De tog sig an Dome of Visions rum och arkitektur och skapade en ny föreställning med inriktning på hållbart tänkande och ekologi.

Water and Health – Do we Dare Drink the Water?

Forskare, beslutsfattare och experter samlades till en diskussion om vattenkvalitet och hälsa.
Seminariet anordnades av KTH Water Centre och SIANI:s expertgrupp “Linkages between water, sanitation and food production for food and nutrition security” och var det första i en serie seminarier om vatten.

Varför forska?

Vad har forskning för betydelse idag och hur attraktivt är det egentligen att välja en karriär som forskare? Och varför är andelen kvinnor så låg? Företagen, akademien och forskarna själva diskuterade forskningens nytta, varför så få kvinnor forskar idag samt hur vi kan få mer, och mer synlig forskning som präglas av mångfald.