Dome of Visions / Empowered by the City

Empowered by the City

Urbaniseringen är stark…

… världen över och väldigt tydlig i Sverige. I Stockholm ställs vi inför utmaningen hur vi ska kunna skapa en stad och ett samhälle för alla där ledord som hållbarhet, jämlikhet, ekologi, trivsel går hand i hand med byggande och utveckling.

Smart Spaces & Responsive Enironments

Utställningen var ett resultat av en kurs på Masters Studio 4 på Arkitekturskolan, KTH, där studenterna arbetat med hur interaktiv design kan användas inom arkitektur. De arbetade med programmering, sensorer och hur man kan låta arkitektur och människor interagera.

Studenterna har vidare utgått från tre hus med studentbostäder som byggs på campus och som kommer att ingå i Arkitekturskolans forskning och utbildning de kommande tio åren. Resultatet visades i en utställning i Dome of Visions.

Gerhard Eckel: Rattling the Dome

Med sin installation Rattling the Dome lät Gerhard Eckel oss uppleva Dome of Visions på ett helt nytt sätt. Med hjälp av ett stort antal datorstyrda hammare utplacerade på olika håll i lokalen förvandlades byggnaden till ett instrument. Varje hammare kunde styras individuellt och kraften i slagen, tempot och rytmen varieras.

Allt styrdes av en algoritm och helheten beskrivs som ”organiserade oljud” som upplevdes olika beroende på var i Dome of Visions man befann sig.
Under hösten 2017 kompletterades installationen med webbsidan The Rattler, som lät besökarna själva styra installationens hammare.

Sportlov med Strawbees

Hur kommer framtidens städer att se ut, och hur ska vi bygga dem? Tillsammans med sportlovslediga barn byggde vi med Strawbees och lät barnen blicka framåt och skapa utifrån frågan: Hur tror du att Stockholm ser ut 2050?

Hur ska vi få plats?

Stockholm växer och staden förtätas. En förtätad stad kommer att ställa nya krav vid planeringen av bostäder, verksamheter och offentliga rum. Idag ser vi konsten som en central del av samhällsbyggandet. Men kan konsten vara en del av stadsutvecklingen och samtidigt ha en ”fri” roll? Vem får bygga och kan ta plats i det offentliga rummet och vem bestämmer hur det ska se ut?
I Dome of Visions hölls en rad seminarier om konst, kultur och kulturhistoria i förhållande till den snabba urbaniseringen.

Shelter for all

Dome of Visions lanserade tävlingen Shelter for all – en arkitekturtävling där målet var att skapa nya boenden för insekter i staden. Ludvig Hofsten, som studerade sitt sista år på LTH, Lunds Tekniska högskola, vann med sitt förslag Hangout Habitat.

Läs mer om Shelter for all

Juryns utlåtande

”Ju mer urbana vi människor blir desto längre ifrån ekosystemen kommer vi. Hangout Habitat kopplar samman människor och insekter på ett innovativt och intresseväckande sätt.”

Stadspodden om Den inkluderande staden

Detta avsnitt handlar om den unika undersökningen ”The Inclusive City” som mäter hur invånarna i de fyra nordiska huvudstäderna ser på sin stad. 6 av 10 i Stockholm tycker att klyftorna i staden är ett problem. En tredjedel av stockholmarna hälsar inte på sina grannar. I samtalet som handlar om allt från grannsämja till de bostadspolitiska samtalen och social housing deltar Peter Wågström, koncernchef NCC, Per Schlingmann, rådgivare och Viktoria Walldin, socialantropolog hos White Arkitekter. Stadspodden från Dome of Visions presenteras i samarbete med NCC. Programledare är Per Ankersjö.

Smart Spaces & Responsive Enironments

Utställningen var ett resultat av en kurs på Masters Studio 4 på Arkitekturskolan, KTH, där studenterna arbetat med hur interaktiv design kan användas inom arkitektur. De arbetade med programmering, sensorer och hur man kan låta arkitektur och människor interagera.

Studenterna har vidare utgått från tre hus med studentbostäder som byggs på campus och som kommer att ingå i Arkitekturskolans forskning och utbildning de kommande tio åren. Resultatet visades i en utställning i Dome of Visions.

Sportlov med Strawbees

Hur kommer framtidens städer att se ut, och hur ska vi bygga dem? Tillsammans med sportlovslediga barn byggde vi med Strawbees och lät barnen blicka framåt och skapa utifrån frågan: Hur tror du att Stockholm ser ut 2050?

Shelter for all

Dome of Visions lanserade tävlingen Shelter for all – en arkitekturtävling där målet var att skapa nya boenden för insekter i staden. Ludvig Hofsten, som studerade sitt sista år på LTH, Lunds Tekniska högskola, vann med sitt förslag Hangout Habitat.

Läs mer om Shelter for all

Juryns utlåtande

”Ju mer urbana vi människor blir desto längre ifrån ekosystemen kommer vi. Hangout Habitat kopplar samman människor och insekter på ett innovativt och intresseväckande sätt.”