Shelter for all

Alla ska få bo – Shelter for all – var en oväntad arkitekttävling riktad till riktigt små men viktiga invånare i staden.

Ludvig Hofsten, som studerade sitt sista år på LTH, Lunds Tekniska högskola, vann 20 000 kronor för sitt förslag Hangout Habitat. Pengarna investerade han i en ny dator för att underlätta hans arbete.

– Jag gick mitt fjärde år i Tokyo och hade bland annat Kengo Kuma som lärare. Med inspiration från Japan ville jag skapa en offentlig och föränderlig mötesplats mellan människa och insekt. Växter och djur ändras med årstiderna, innehållet i hyllorna kan därför fyllas på eller tas bort beroende på vilka insekter som väljer att bosätta sig här, säger Ludvig Hofsten.

Priset delades ut den 30 september 2016 i Dome of Visions på KTH, Kungliga Tekniska högskolans campus i Stockholm. Alla tio bidrag som nominerats inklusive vinnarbidraget ställdes sedan ut i Dome of Visions.

”Den biologiska mångfalden är viktig för oss som samhällsbyggare och exploatör. Vi behöver hitta sätt att bygga konstruktioner som också tar till vara till exempel insekters behov för att stärka flora och fauna i stadsområden. Det vinnande bidragets fördel var att det tog med människors interaktion med insekter ur ett lärande perspektiv.”

Christina Lindbäck
Hållbarhetschef på NCC och jurymedlem i tävlingen

Juryns utlåtande

”Ju mer urbana vi människor blir desto längre ifrån ekosystemen kommer vi. Hangout Habitat kopplar samman människor och insekter på ett innovativt och intresseväckande sätt. Förslaget skapar en nyfikenhet för den biologiska mångfalden samtidigt som det innehåller bra och genomtänkta val av växter och material. Hangout Habitat har alla förutsättningar att kunna bli ett ”häng” på KTH:s campus där insekter, växter och människor kan samspela och trivas tillsammans. Den lätta och flexibla konstruktionen lyfter fram samspelet mellan människan, växterna och insekterna och skapar möjligheten till separata enheter inom ramen för en sammanhållen struktur. Den geometriskt enkla möbeln blir lätt att placera och skulle kunna bli ett tillskott på många urbana platser.”

Vinnarbidraget

Se hela det vinnande bidraget:
1-hangout-habitat_a-shelter-for-all
Ida Aronson och Anna Jonsson, studenter vid LTH, fick ett hedersomnämnande för
Blommor och vin.

Övriga förslag:

Babel av Hanna Johansson, student vid Chalmers
Bee Aware av Ulrik Montnemery & Rui Liu, studenter vid LTH
Manifestation av Johanna Romedahl Stjernqvist & Kristofer Agdahl, studenter vid KTH
Rest and Fly av Ida Wressel och Eva Troive, studenter vid UMA
The Hub av Jakob Wermelin, student vid LTH
The LOG INN av Malin Holmbom, student vid UMA
The Wind Is Finally With Us av André Backlund, student vid UMA
Urban Insect Habitat av Rickard Ramberg, student vid LTH

Launch meeting

Watch the film from the launch meeting when Josefina Oddsberg from Bee Urban gave a public talk about the competition and information on the importance of biodiversity.

Idétävlingen togs fram av Dome of Visions i samarbete med NCC, KTH, BeeUrban och Naturhistoriska riksmuseet, med stöd av Sveriges Arkitekter.

Tävlingen riktade sig till alla arkitekturstudenter på: Umeå Arkitekthögskola, KTH arkitektur, LTH arkitektur, Chalmers arkitektur, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp.

Läs pressmeddelandet om tävlingen