Dome of Visions / Energised by Nature

Energised by Nature

Energised by Nature…

…handlade om ekologi och grön energi. Det finns forskare som menar att vi kan lära mycket mer av naturen än vi förstår. Evolutionen har utvecklat fantastiska material och komplexa system som är värda att kartlägga och kopiera. Modern nanoteknologi gör det möjligt att härma naturens material och dess egenskaper. Temat handlade också om maten. Vad skulle det innebära att leva i en byggnad som Dome of Visions och vad går att odla i en sådan miljö?

Dome till Dome debatt

De skandinaviska städerna är fulla av mellanrum och “döda platser” – områden som ännu inte används men som är fulla av potential. Det var ämnet för en paneldiskussion mellan de två Dome of Visions – i Köpenhamn och Stockholm, i en live-debatt tvärs över Öresund. Varje Dome of Visions hade bjudit in en panel bestående av konstnärer, entreprenörer, aktivister och arkitekter i syfte att skapa en experimentell dialog för publiken i de båda länderna.

Elvägar – framtidens fossilfria transporter

Elvägar där fordonen laddas under körning kan bli verklighet inom ett par år.
Idag står fordonstrafiken för 33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Vägtransporter står för hela 80 procent av transportsektorns utsläpp av koldioxid.
Är elvägar framtidens lösning? Hur ser tekniken ut och hur nära är vi ett förverkligande av elvägar i stor skala? NCC, PostNord och Elways diskuterade elvägar som hållbar lösning.

Plusenergihus – möjligheter och hinder med solceller

Solcellstekniken har utvecklats och blir alltmer tillgänglig och efterfrågan ökar snabbt. Att bli självförsörjande på klimatsmart el är en lockande tanke. Men hur fungerar det när det är mörkt och när man behöver elen som mest? Vi redde ut begreppen och varför det är en smart idé att bygga plusenergihus – alltså byggnader som producerar mer energi än de gör av med. Medverkade gjorde Teo Enlund och Elina Eriksson från KTH Green Leap och solcellsföretagen Kraftpojkarna och Egen El. Elsa Fahlén från NCC berättade om NCC:s arbete med solceller.

Michael Palwyn – Designing with nature

Arkitekten och visionären Michael Pawlyn illustrerar genom sina projekt hur naturen kan ge inspiration och vägledning till en hållbar framtid. I Dome of Visions presenterade han ett nytt koncept för en kontorsbyggnad, en radikal design för ett datacenter som behöver extremt lite energi jämfört med dagens anläggningar och det ambitiösa Sahara Forest Project.

Att bygga i trä

Under en hel temavecka var skogen i fokus i Dome of Visions. Veckan producerades i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli, och seminarier hölls om bland annat framtidens materialmöjligheter med skogen som råvara. Dessutom var det vernissage för konstverket När träden sover/subtraktion och Ur askan/Unverwüstbarkeit av Ebba Bohlin och Henrik Frisk.

Urban produktion – en utställning om stadsodling

Hur ser det ut när mat odlas på gatorna? Kan restaurangen producera sina råvaror i trädgården? Studenterna i åk 3 på Arkitekturskolan, KTH, visade förslag på hur mellanrum i miljonprogramsområden kan utvecklas till publika, biointensiva och produktiva landskap. Projektet leddes av Ania Zdunek & Måns Tham på KTH.

Dome till Dome debatt

De skandinaviska städerna är fulla av mellanrum och “döda platser” – områden som ännu inte används men som är fulla av potential. Det var ämnet för en paneldiskussion mellan de två Dome of Visions – i Köpenhamn och Stockholm, i en live-debatt tvärs över Öresund. Varje Dome of Visions hade bjudit in en panel bestående av konstnärer, entreprenörer, aktivister och arkitekter i syfte att skapa en experimentell dialog för publiken i de båda länderna.

Plusenergihus – möjligheter och hinder med solceller

Solcellstekniken har utvecklats och blir alltmer tillgänglig och efterfrågan ökar snabbt. Att bli självförsörjande på klimatsmart el är en lockande tanke. Men hur fungerar det när det är mörkt och när man behöver elen som mest? Vi redde ut begreppen och varför det är en smart idé att bygga plusenergihus – alltså byggnader som producerar mer energi än de gör av med. Medverkade gjorde Teo Enlund och Elina Eriksson från KTH Green Leap och solcellsföretagen Kraftpojkarna och Egen El. Elsa Fahlén från NCC berättade om NCC:s arbete med solceller.

Att bygga i trä

Under en hel temavecka var skogen i fokus i Dome of Visions. Veckan producerades i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli, och seminarier hölls om bland annat framtidens materialmöjligheter med skogen som råvara. Dessutom var det vernissage för konstverket När träden sover/subtraktion och Ur askan/Unverwüstbarkeit av Ebba Bohlin och Henrik Frisk.

Digital Storytelling

Hur kan nyheter förmedlas med hjälp av ny teknik i framtiden? Hur kan framtidens digitala berättande se ut? Studenter från Medieteknikprogrammet på KTH och studenter på Journalistikprogrammet vid Stockholms universitet arbetade tillsammans fram koncept kring framtidens berättande. Vi fick ta del av dessa lösningar, samt träffa ett antal svenska medieföretag som presenterade sitt arbete med framtidens berättande.