Dome of Visions / Enriched by Earth

Enriched by Earth

Under temat Enriched by earth…

…letade vi alternativen och rörde oss horisontellt längs marken. Hur använder vi mark och land på ett hållbart sätt? Hur ser det ut under markytan? Går det att utvinna det som finns där på ett hållbart sätt? Och hur ser egentligen staden ut under ytan?

Burning Man gästade Dome of Visions

Varje år vallfärdar tusentals människor till en av de ogästvänligaste platserna på jorden, Black Rock-öknen i Nevada, USA. Där skapar de en tillfällig metropol, Black Rock City, som baseras på principer som gemenskap, konst, självförverkligande och självförsörjning.
Burning Man gästade Dome of Visions och höll en kreativ workshop om stadsutveckling, där deltagarna utforskade vad som skulle kunna hända om Burning Man-kulturen implementerades på tio utvalda platser i Stockholm. Platserna hade valts ut med omsorg – platser där tusentals människor rör sig varje dag, men som av olika anledningar upplevs mer som transportsträckor eller öde platser.

Läs mer på beyondconstruction.se

Studenter visade sina visioner för KTH:s Campus år 2050

Evenemanget var en del i kursen “Transdisciplinary Approaches for Systems Innovations” vid KTH:s Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED) I samarbete med Smart Spaces research group at the Department of Architecture and Department of Media Technology and Interaction Design. Studenterna fick en utmaning: att designa innovative planer för KTH:s Campus 2050.

Seismisk händelse

I performanceverket En seismisk händelse läste konstnären Hanna Ljungh rapporter om seismiska händelser i Malmberget i norra Sverige, för att sedan i samarbete med Mattias Hållsten transponera ned ljudet och skapa en ljudbild som bestod av långsamma vibrationer och muller. Genom läsningen filtrerades de seismiska händelserna genom Ljunghs egen kropp för att åter ta formen av de skalv som de beskriver. Sten, mark, jord, land och berg och förhållandet mellan materian och det mänskliga är något som konstnären Hanna Ljungh arbetat med under en lång tid.
I samarbete med Kungl. musikhögskolan och AnnaElle Gallery.

VR Sci Film Festival

Den första internationella vetenskapliga VR-festivalen anordnades av KTH, och var öppen för både studenter och andra invånare i staden.
I Dome of Visions visades fler än 30 VR-filmer om vetenskap och teknik för besökarna, som hade individuella VR-headset. Parallellt hölls föreläsningar och workshops i KTH:s lokaler på samma teman. Evenemanget var mycket populärt och gav besöksrekord i Dome of Visions – 1139 besökare på samma dag!

Ulrika Sparre: Stenens Axiom

Utanför Dome of Visions vid KTH finns ett märkligt mönster av markstenar, som lagts i ett mönster uppbyggt av 13 fyrkanter. Det verkar inte finnas någon större tanke bakom mönstret och litet är känt om tillkomsten. Det blev utgångspunkten för ett nytt verk av Ulrika Sparre.
Stenen är ett material som hon ofta använder. Stenen är beständig, oförstörbar och ett material som människan använt för att bygga enorma monument och för att föreviga sig själv sedan urminnes tider. Hennes utställning på Dome of Visions bestod också av fotografier på olika stenar i Stockholms Stadsmuseums samling. Det är sten som varit en del av en byggnad, ett arkitektoniskt fragment som hittats vid en arkeologisk utgrävning eller gatstenar som getts en betydelse då de använts vid kravaller och upplopp.

Förtätningens utmaningar

Både forskningen och politiken talar ofta om att svenska städer ska växa genom förtätning. Bland annat har Stockholms nya förslag till översiktsplan uttryckt målet om förtätning på ett tydligt sätt.
Vi känner till fördelarna i form av attraktiva stadskvarter, mindre transportbehov och smarta systemlösningar för uppvärmning, avfall med mera. Men vilka utmaningar finns när vi förtätar, bygger på redan hårdgjord mark eller låter staden ”växa inåt”?
I ett fullsatt seminarium i Dome of Visions gick initierade beslutsfattare, experter och debattörer igenom utmaningarna och gav förslag på svar.

Läs mer på ncc.se

Nationell cykelstrategi lanserades

Dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) valde Dome of Visions för den historiska presentationen av Sveriges första beslutade nationella cykelstrategi. Tillsammans med representanter för arkitekter, kommuner och intresseorganisationer, deltog Svante Hagman från NCC, som näringslivets representant i pressmötet.

Lär mer på ncc.se

Stadspodden om förtätning

Stadspodden knöt an till seminariet om förtätning av staden, och diskuterade kvartersstad vs hus i park, nimbyism, barnperspektiv, parker och biologisk mångfald, social hållbarhet och mycket mer med Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd (S), Cecilia Obermüller, gruppledare (MP) i stadsbyggnadsnämnden och Erik Slottner, gruppledare (KD) i kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Burning Man gästade Dome of Visions

Varje år vallfärdar tusentals människor till en av de ogästvänligaste platserna på jorden, Black Rock-öknen i Nevada, USA. Där skapar de en tillfällig metropol, Black Rock City, som baseras på principer som gemenskap, konst, självförverkligande och självförsörjning.
Burning Man gästade Dome of Visions och höll en kreativ workshop om stadsutveckling, där deltagarna utforskade vad som skulle kunna hända om Burning Man-kulturen implementerades på tio utvalda platser i Stockholm. Platserna hade valts ut med omsorg – platser där tusentals människor rör sig varje dag, men som av olika anledningar upplevs mer som transportsträckor eller öde platser.

Läs mer på beyondconstruction.se

Seismisk händelse

I performanceverket En seismisk händelse läste konstnären Hanna Ljungh rapporter om seismiska händelser i Malmberget i norra Sverige, för att sedan i samarbete med Mattias Hållsten transponera ned ljudet och skapa en ljudbild som bestod av långsamma vibrationer och muller. Genom läsningen filtrerades de seismiska händelserna genom Ljunghs egen kropp för att åter ta formen av de skalv som de beskriver. Sten, mark, jord, land och berg och förhållandet mellan materian och det mänskliga är något som konstnären Hanna Ljungh arbetat med under en lång tid.
I samarbete med Kungl. musikhögskolan och AnnaElle Gallery.

Ulrika Sparre: Stenens Axiom

Utanför Dome of Visions vid KTH finns ett märkligt mönster av markstenar, som lagts i ett mönster uppbyggt av 13 fyrkanter. Det verkar inte finnas någon större tanke bakom mönstret och litet är känt om tillkomsten. Det blev utgångspunkten för ett nytt verk av Ulrika Sparre.
Stenen är ett material som hon ofta använder. Stenen är beständig, oförstörbar och ett material som människan använt för att bygga enorma monument och för att föreviga sig själv sedan urminnes tider. Hennes utställning på Dome of Visions bestod också av fotografier på olika stenar i Stockholms Stadsmuseums samling. Det är sten som varit en del av en byggnad, ett arkitektoniskt fragment som hittats vid en arkeologisk utgrävning eller gatstenar som getts en betydelse då de använts vid kravaller och upplopp.

Nationell cykelstrategi lanserades

Dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) valde Dome of Visions för den historiska presentationen av Sveriges första beslutade nationella cykelstrategi. Tillsammans med representanter för arkitekter, kommuner och intresseorganisationer, deltog Svante Hagman från NCC, som näringslivets representant i pressmötet.

Lär mer på ncc.se