Dome of Visions / Programförklaring

Programförklaring

Framtidens hållbara samhälle…

… kräver nytänkande, nya samarbeten och innovationer. Dome of Visions är en visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Här kan djärva idéer bytas, spännande diskussioner föras och nya förslag visas.

”Dome of Visions har betytt väldigt mycket för KTH. För forskarna har det varit nytt att hamna på en arena där man kanske inte brukar vara annars, där man integreras tvärvetenskapligt med andra områden.”

Åsa Ankarcrona
Kommunikationschef KTH

”Att skapa en sån här mötesplats tillsammans med KTH, så att vi kan få hit forskare och kulturpersonligheter för att diskutera samhällsutveckling, det är precis vad vi behöver för att också förnya oss själva.”

Christina Lindbäck
Hållbarhetschef NCC

”Våra kärnvärden har varit väldigt viktiga i programläggningen – innovation, hållbarhet och människan i fokus. Min övertygelse har varit att det varit väldigt viktigt att kulturen, samhällsbyggandet och vetenskapen har kunnat mötas i en och samma programpunkt.”

Björn Norberg
Curator Dome of Visions

”Vad KTH kan ta med från det här samarbete är att vi måste fortsätta utveckla formerna för vårt samarbete med industrin och andra aktörer, för det är så oerhört viktigt.”

Charlie Gullström
Forskare och universitetsadjunkt, KTH

”Ur NCC:s perspektiv är Dome of Visions viktig för att stärka vårt varumärke kring innovation och hållbarhetsfrågor, och visa på vårt samhällsengagemang i de frågorna.”

Svante Wijk
Energistrateg NCC

”För NCC är en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart byggande viktigt. Ska vi kunna diskutera frågor kring ett hållbart samhälle så behöver vi mötas på olika plan. I Dome of Visions kan vi mötas mellan akademi, näringsliv och allmänhet.”

Svante Hagman
NCC

”Dome of Visions har betytt väldigt mycket för KTH. För forskarna har det varit nytt att hamna på en arena där man kanske inte brukar vara annars, där man integreras tvärvetenskapligt med andra områden.”

Åsa Ankarcrona
Kommunikationschef KTH

”Våra kärnvärden har varit väldigt viktiga i programläggningen – innovation, hållbarhet och människan i fokus. Min övertygelse har varit att det varit väldigt viktigt att kulturen, samhällsbyggandet och vetenskapen har kunnat mötas i en och samma programpunkt.”

Björn Norberg
Curator Dome of Visions

”Ur NCC:s perspektiv är Dome of Visions viktig för att stärka vårt varumärke kring innovation och hållbarhetsfrågor, och visa på vårt samhällsengagemang i de frågorna.”

Svante Wijk
Energistrateg NCC